Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Dokąd śmieciarki zawożą nasze odpady remontowe i co później się z nimi dzieje?

Podczas budowy domu lub budynku o innym przeznaczeniu siłą rzeczy dochodzi do wytworzenia odpadów poremontowych. Pozostałości zniszczonych materiałów, resztki materiałów budowlanych stosowanych w okresie remontu i inne śmieci związane z pracami budowlanymi muszą być usunięte z choćby dwóch względów. Po pierwsze, odpady pobudowlane nieestetycznie prezentują się wokół nieruchomości znacznie utrudniając utrzymanie porządku czasem także w obrębie sąsiednich działek. Worki i drobny gruz niekiedy stają się przyczyną sąsiedzkich nieporozumień. Inną kwestią są względy ekonomiczne. W świetle ochrony środowiska i estetyki otoczenia wszystkie odpady poremontowe są nieznacznej wartości i wymagające usunięcia. Zanieczyszczają one naturalne otoczenie oraz zmniejszają poczucie ładu. Niemniej odpady remontowe są cennym surowcem wtórnym, który po przejściu przez odpowiednie procesy może na nowo być wykorzystany w budownictwie. Odzyskane surowce są używane między innymi w czasie produkcji elementów budowlanych, a także materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia prac remontowych oraz innych budowlanych robót. System gospodarki odpadami przeważnie jest stworzony w ramach działalności gminy, jako jedno z zadań własnych gminy. Właściciele budynków, gruntów lub lokali są zwykle obciążeni opłatami o charakterze publicznym za prowadzenie gospodarki komunalnej przez gminę. W zamian za pokrywanie opłat mogą oni dostać ekwiwalentne świadczenie w formie odbioru odpadów powstałych w czasie budowy lub rozbiórki. Z perspektywy gminy są one traktowane tak jak odpady komunalne. Jednakże nie wszystkie odpady pobudowlane będą odebrane w ramach działania gminy. Opłata gminna dotyczy jedynie pozostałości po remontach w gospodarstwie przeprowadzonych samodzielnie przez mieszkańca gminy. W efekcie członek gminnej wspólnoty, który zatrudnia firmę remontową musi radzić sobie z odpadami sam. Wynika to z faktu, że w sytuacji przeprowadzania prac remontowych przez firmę, to jedynie ona staje się wytwórcą odpadów. Należności uiszczane przez właściciela są natomiast płacone w ramach jego działań, a nie działalności ekipy, z usług której korzysta. W takiej sytuacji obowiązek wywożenia pobudowlanych odpadów pozostaje na zatrudnionej ekipie budowlanej.